Logginn

Allidrett i Sør-Kvaløya IL

Allidretten i Sør-Kvaløya IL er foreldrestyrt og har de siste årene hatt aktiviteter med utgangspunkt Straumsbukta Skole.

Nå er situasjonen slik at det er få unger og få foreldre som har tid og engasjement,  og Allidretten er derfor lforeløpig lagt ned.

Dersom noen har lyst, tid og anledning, er det fullt ut mulig å starte opp.

Ta kontakt med styret til skigruppa som kan hjelpe deg videre.

Allidretten 2016

Allidretten i Sør-Kvaløya IL er foreldrestyrt og har de siste årene hatt aktiviteter med utgangspunkt Straumsbukta Skole.

Nå er situasjonen slik at det er få unger og få foreldre som har tid og engasjement, derfor er det ikke satt opp noe aktivitet for 2016.

Dersom noen har lyst, tid og anledning, er det fullt ut mulig å starte opp.
Allidretten har en god del utstyr samt litt midler tilgjengelig.

Ta kontakt med styret til skigruppa som kan hjelpe deg videre.