Logginn

Medlemskap 2019

Medlemskontingentene for 2019 er barn kr 150,- voksne kr 200,- og familie kr 300,-.
 
I tillegg til å støtte lagets drift gir medlemskap rimeligere startkontingent på onsdagsrennene.  

Du melder deg på via Minidrett.no eller ved å sende oss en mail.

 
Støttemedlem
Det er også mulig å tegne kun støttemedlemskap. Vi henstiller derfor brukere av løypene til å tegne seg som støttemedlemmer i Sør-Kvaløya IL, skigruppa.

Støttemedlemskap er kun et økonomisk bidrag.  Dette medlemskap koster for voksne kr 200,00 barn kr 150,00 og familie kr 300,00. Vi ber om at flest mulig betaler medlemskapet pr. giro til vår kontonr. 4799.60.07797.

 
Allidrett:
Allidretten har egne medlemskontingenter.