Logginn

Medlemskap 2020

Medlemskontingentene for 2020er barn kr 150,- voksne kr 200,- og familie kr 300,-.
 
I tillegg til å støtte lagets drift gir medlemskap rimeligere startkontingent på onsdagsrennene.  

Du melder deg på via Minidrett.no eller ved å sende oss en mail. Dersom du deltar på våre onsdagsrenn, er medlemskontingenten innbakt i påmeldingsprisen.

Vi bruker Minidrett.no til å administrere våre medlemmer. Her kan du selv logge deg inne, endre opplysninger, innmelding- og utmelding mm

 
Støttemedlem
Det er også mulig å tegne kun støttemedlemskap. Vi henstiller derfor brukere av løypene til å tegne seg som støttemedlemmer i Sør-Kvaløya IL, skigruppa.

Støttemedlemskap er kun et økonomisk bidrag.  Dette medlemskap koster for voksne kr 200,00 barn kr 150,00 og familie kr 300,00. Vi ber om at flest mulig betaler medlemskapet pr. giro til vår kontonr. 4799.60.07797.


Allidrett:
Allidretten har egne medlemskontingenter. Pr i dag er det ingen drift i vår allidrett og det er derfor ikke mulig å tegne medlemsskap.