Logginn

Medlemskap 2022-2023

Medlemskontingentene for 2022 og 2023 er for barn kr 100,- voksne kr 200,- og familie kr 300,-.

Du melder deg på via Minidrett.no eller ved å sende oss en mail. 

Vi bruker Minidrett.no til å administrere våre medlemmer. Her kan du selv logge deg inn, endre opplysninger, innmelding- og utmelding mm

Støttemedlem
Det er også mulig å tegne kun støttemedlemskap. Vi henstiller derfor brukere av løypene til å tegne seg som støttemedlemmer i Sør-Kvaløya IL.

Støttemedlemskap er kun et økonomisk bidrag.  Dette medlemskap koster for voksne kr 200,00 barn kr 150,00 og familie kr 300,00. Vi ber om at flest mulig betaler medlemskapet pr. giro til vår kontonr. 4799.60.07797.

Allidrett:
Allidretten har egne medlemskontingenter. Pr i dag er det ingen drift i vår allidrett og det er derfor ikke mulig å tegne medlemsskap.