Logginn

Onsdagsrenn 2021

Vi planlegger for å kunne arrangere onsdagsrenn også i 2021.

Dessverre er det fremdeles strenge smittevernregler pga Covid. Vi mangler også snø.Det vi vet, er at rennene ikke vil bli gjennomført slik som vi er vant til med fritt oppmøte, kafe ol. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mer om hva som skjer vedr smitteregler mm og hvordan vi evnt kan gjennomføre våre renn.