Logginn

SKIL Solidaritetsfond

 

Familier som lever med store økonomiske utfordringer kan ha vansker med å betale det det koster å være med i idretten.

Det kan være helseutfordringer, permitteringer, høye boutgifter, samlivsbrudd og andre grunner til at økonomien oppleves svært krevende i korte eller lengere periode.

 

Et Solidaritetsfond er idrettens egen ordning for barn og unge. Vi i Sør-Kvaløya IL Skigruppa har opprettet et slikt fond.

Solidaritetsfondet er ment for at klubbens medlemmer, hvor de kan søke om å få økonomisk støtte til aktiviteter i regi av klubben.

Retningslinjer med informasjon om hvordan søke støtte.